Nybygd leilighet fra Solid Dale Malo

Din foretrukne
eiendomsutvikler

Vi har lang og solid erfaring med ervervelse og utvikling av tomteområder for boligformål, samt salg av tomter og ferdigbygde boliger i Romsdalsregionen.

Solid Dale Malo

Eiendomsutvikling i Romsdalsregionen

I 2020 fusjonerte Dale Malo Prosjekt og Solid Utbygging/Boliger og ble forent under det nye selskapsnavnet Solid Dale Malo. Med navnet Solid Dale Malo viderefører vi det som allerede er opparbeidet i de to selskapene, den lokale forankringen, bransjeerfaringen og omdømmet. Vi har stor tro på at de menneskelige ressursene, erfaringen fra bransjen og tomteporteføljen som nå er samlet i Solid Dale Malo, vil styrke vårt konkurransefortrinn og vår posisjon i prosjektboligmarkedet.

Møllerop - fase 1

Vårt utvalgte prosjekt

Møllerop - fase 1

Møllerop vil bestå av 15 boenheter fordelt på to firemannsboliger, en tomannsbolig og fem eneboliger i sentrumsnært område på Eide.

Se boligfelt

Vårt utvalgte prosjekt

Møllerop vil bestå av 15 boenheter fordelt på to firemannsboliger, en tomannsbolig og fem eneboliger i sentrumsnært område på Eide.

Se boligfelt