På plass i nye lokaler

Etter fusjonen mellom Solid Utbygging og Dale Malo Prosjekt i november 2020, er nå Solid Dale Malo kommet godt til rette i nyoppussede lokaler i Myrbostadveien 72, samlokalisert med Blink Hus Dale Malo, Comfort, Hustadvika Elektro og Dale Malo Holding, på Dale i Elnesvågen. De ser nå frem til å starte på neste fase for selskapet.

- Integrasjonsprosesser er alltid krevende, og tar gjerne mer tid enn man tror og forventer. Integrasjonen skal gjennomføres i en ellers travel hverdag, hvor alle samtidig og i tillegg til integrasjonen, skal følge opp og gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Slik har det til dels også hvert for vår del, sier daglig leder i Solid Dale Malo, Geir Inge Havnes.

Les mer om oss og hva vi driver med her >>

Spennende prosjektportefølje

Havnes er klar på at de nå ser fram til å ta fatt på neste fase. - Vi har en stor og interessant prosjektportefølje som vi ser frem til å jobbe videre med. Vi har ambisjoner om videre utvikling og vekst, og er derfor til en hver tid på søken etter nye potensielle prosjekter.

Sjekk ut alle våre prosjekter her >>

Svein Ronny Morewood (til venstre) og Geir Inge Havnes er godt fornøyd med å ha kommet på plass i nyoppussede lokaler.

Fra moldenser til frening

Solid Utbygging/Boliger har tidligere vært lokalisert i Sofus Jørgensens veg 5 i Molde. Gjennom fusjonen med Dale Malo Prosjekt, ble Solid en del av Dale Malo konsernet.

- Det ble da naturlig for oss med en nærmere tilknytning til andre deler av konsernet, spesielt med Blink Hus Dale Malo og Dale Malo Holding. Dette for en mer rasjonell hverdag og til dels felles utnyttelse av ressurser og mannskap, sier Havnes.

- Kontorlokalene ble pusset opp og bygget om før vi flyttet inn, med gode tilpasninger i forhold til våre ønsker og behov. Lokalene er lyse og trivelige med solskjerming og god luftkvalitet. Lokalene er plassert i en egen avdeling, men er likevel tett knyttet inn imot de øvrige kontorlokalene. Lokalene er åpne, og inviterer til samvær både sosialt og til faglige uformelle diskusjoner, fortsetter Havnes.

- Vi er svært godt fornøyde med lokalene, og ser frem til ytterligere utvikling sammen med miljøet ellers.

Ny visuell identitet - les mer her >>

Fordeler med større miljø

Havnes ser fordeler med å sitte i et større miljø.

- Mye av hensikten med fusjonen mellom Solid og Dale Malo, var nettopp de mulighetene vi så i å at vi i fellesskap kan dekke en større og bredere del av boligmarkedet. At vi i tillegg er samlokalisert med Comfort, og Hustadvika Elektro, bør kunne gi grunnlag for ytterligere synergier, ikke bare for vår del, men også for de øvrige firma sin del.

- Vi bør med den samlede erfaringen og kompetansen som er samlet på huset, ha alle muligheter til å kunne utvikle oss ytterligere, og til å bli en enda mer vesentlig aktør og leverandør i boligmarkedet, sier Havnes.

Svein Ronny Morewood i nyfoliert firmabil med Sold Dale Malos nye visuelle profil.

Ulik rollefordeling

Geir Inge Havnes og Svein Ronny Morewood, er ansatt i henholdsvis Solid Dale Malo og Solid Boliger. Solid Dale Malo foretar kjøp, utvikling, regulering og utbygging av felt, mens Solid Boliger utviklere boliger og håndtere salg av disse. Begge selskapene markedsføres under samme felles visuelle profil.

- Ansvarsfordelingen er slik at jeg jobber og har ansvar for prosjektene i tidlig fase, mens Svein Ronny har ansvaret for selve utbyggingen av boliger og leiligheter, sier Havnes.

I det daglige jobber vi svært tett sammen og samarbeider om strategier og løsninger i alle faser av prosjektene. Dette for å utnytte vår erfaring og kompetanse på en best mulig måte for prosjektene og for firma

Har du spørsmål? Finn kontaktinfo til våre ansatte her >>

- Mer konkret betyr det at jeg har ansvaret for kjøp og utvikling av boligområdene, inkludert regulering og utbygging av feltene frem til ferdig utbygd infrastruktur med veg, vann og avløp. Vi kan da velge å selge tomter (fortrinnsvis eneboligtomter), men at vi da utvikler, bygger ut og selger boliger og leiligheter på de konsentrerte tomtearealene. Utvikling av boligene, samt bygging og salg av de, er da Svein Ronny sitt ansvar.

- I tillegg leier vi inn Pernille Løken i en 30% stilling for å bistå med markedsføring og kommunikasjon. Hun er til daglig ansatt i Blink Hus Dale Malo, avslutter Havnes.