Hasleliåsen boligfelt - fase 1

19 eneboligtomter for salg i familievennlig område på Nesjestranda i Molde kommune. Det planlegges også oppføring av leiligheter i to- og firemannsboliger.

Kort om eiendommen

Hasleliåsen boligfelt ligger på Nesjestranda i Molde Kommune. Fase 1 består av 19 enebolig tomter som ligger ute for salg. Her kommer lekeplasser, friområder og natur i umiddelbar nærhet. Infrastruktur er ferdig opparbeidet, og kjøper kan overta tomten, og starte søknadsprosess og bygging av egen bolig umiddelbart.

Beskaffenhet

Hver tomt er eiertomt, og vil få et areal på ca. 909 - 1124 kvm.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling og endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomtene er iht. detaljreguleringsplanen markert som
BFS 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, og 27.

Regulering

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2008-2020 vedtatt 28.05.2009. Eiendommen er vist som Boligområde - framtidig.
Eiendommen omfattes også av detaljreguleringsplan "Hasleliåsen - øst, mindre endring" med bestemmelser vedtatt 12.06.2020 med plan-ID 202015. Planen erstatter plan-ID 201411 "Hasleliåsen boligfelt". Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, samt LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR. Tomtene i disse kjøpsbetingelsene er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS).

Vei, vann og kloakk

Tomtene leveres grovplanert slik de fremstår ved besiktigelse.
All videre opparbeidelse er kjøpers ansvar.
Tomtene vil være tilrettelagt for å kunne tilknyttes offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.
Tilknytning bekostes av kjøper. Ta kontakt med Molde kommune for pris, se vedlagte gebyrregulativ.

Diverse

Trekkrør til fiber (TV/internett) er lagt inn til tomtegrense.
Tilknytning og abonnement bekostes av kjøper.

Pliktig medlemskap i velforening som ev. blir etablert i boligfeltet, kan bli tinglyst som heftelse på eiendommen. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter, som har ansvar for drift og vedlikehold av alle private fellesanlegg, herunder
fellesområder, lekeplasser, felles adkomster, og ev. felles tekniske anlegg.
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene, som bestående av alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen.

Last ned prospekt

Boliger

Tomter

Hytter

Hasleliåsen boligfelt - fase 1

Tomt 1

1124
Kr.
600 000
Ledig
Les mer

Tomt 1

1124
Kr.
600 000
Solgt

Tomt 2

1086
Kr.
600 000
Ledig
Les mer

Tomt 2

1086
Kr.
600 000
Solgt

Tomt 3

1025
Kr.
600 000
Ledig
Les mer

Tomt 3

1025
Kr.
600 000
Solgt

Tomt 10

909
Kr.
930 000
Ledig
Les mer

Tomt 10

909
Kr.
930 000
Solgt

Tomt 11

960
Kr.
970 000
Ledig
Les mer

Tomt 11

960
Kr.
970 000
Solgt

Tomt 12

927
Kr.
950 000
Ledig
Les mer

Tomt 12

927
Kr.
950 000
Solgt

Tomt 13

876
Kr.
890 000
Ledig
Les mer

Tomt 13

876
Kr.
890 000
Solgt

Tomt 14

927
Kr.
950 000
Ledig
Les mer

Tomt 14

927
Kr.
950 000
Solgt

Tomt 15

1073
Kr.
1 200 000
Ledig
Les mer

Tomt 15

1073
Kr.
1 200 000
Solgt

Tomt 16

1015
Kr.
1 120 000
Ledig
Les mer

Tomt 16

1015
Kr.
1 120 000
Solgt

Tomt 17

994
Kr.
1 100 000
Ledig
Les mer

Tomt 17

994
Kr.
1 100 000
Solgt

Tomt 18

934
Kr.
1 050 000
Ledig
Les mer

Tomt 18

934
Kr.
1 050 000
Solgt

Tomt 19

913
Kr.
1 010 000
Ledig
Les mer

Tomt 19

913
Kr.
1 010 000
Solgt

Tomt 20

912
Kr.
1 010 000
Ledig
Les mer

Tomt 20

912
Kr.
1 010 000
Solgt

Tomt 21

1004
Kr.
1 100 000
Ledig
Les mer

Tomt 21

1004
Kr.
1 100 000
Solgt

Tomt 27

1044
Kr.
1 150 000
Ledig
Les mer

Tomt 27

1044
Kr.
1 150 000
Solgt

Tomt 22

918
Kr.
1 010 000
Ledig
Les mer

Tomt 22

918
Kr.
1 010 000
Solgt

Tomt 23

887
Kr.
980 000
Ledig
Les mer

Tomt 23

887
Kr.
980 000
Solgt

Tomt 24

875
Kr.
1 150 000
Ledig
Les mer

Tomt 24

875
Kr.
1 150 000
Solgt

Meld interesse

Tusen takk!
Din henvendelse er mottatt, og vi vil kontakte deg snarlig.
Beklager! Noe gikk galt ved innsendelsen av skjemaet. Vennligst prøv en gang til.