Vi optimaliserer Sjøsida

Det jobbes med noen endringer på prosjektet - så snart detaljene er på plass kommer leilighetene ut for salg igjen. Oppdater deg på siste nytt om prosjektet under.

Sjøsida er et fantastisk flott boligprosjekt som kommer til å sette et positivt preg på sentrumsutviklingen i Elnesvågen. Behovet for nye leiligheter som møter fremtidens behov i Elnesvågen er stort, og vi har hele veien lagt vekt på høy bokvalitet med moderne og funksjonelle løsninger.

Elnesvågen har de siste årene gjennomgått en betydelig utvikling med store investeringer, og vi fortsetter utviklingen av et sentralt botilbud som er ettertraktet blant befolkningen.

Med leilighetenes plassering sentralt i Elnesvågen som byr på sjøutsikt, og med turmuligheter og strand i umiddelbar nærhet – gjør beliggenheten i seg selv til en perle av et sted å bo.

To bygg

En av de største endringene vi jobber med nå, er å dele leilighetsbygget inn i to separate bygg som vil stå side om side. Fasade, plassering og utsikt vil være tilnærmet uendret.

- Ved å gjøre dette grepet deler vi opp byggeprosessen, og kan dermed starte byggingen av de første leilighetene raskere – som da vil være i blokka lengst øst på tomten. Denne blokka vil også stå litt lenger syd på tomten enn vest-blokka, slik at solforhold og utsikt er ivaretatt for alle leiligheter.

Et så omfattende leilighetsprosjekt krever tilfredsstillende salg før igangsettelse, og en oppdeling vil gjøre prosjektet mindre sårbart. Salg av leiligheter i begge bygg vil derimot pågå samtidig, noe som gir gode muligheter for å sikre seg drømmeleiligheten.

Endringene inkluderer også parkeringsfasiliteter i begge byggenes underetasje og en felles heissjakt tilknyttet det ene bygget, som gir heistilgang til alle leilighetene i begge byggene. - Dette går absolutt ikke på bekostning av kvaliteten - heller tvert i mot, sier Svein Ronny Morewood i Solid Boliger.

Vi vurderer også muligheten for å forlenge blokkene bakover, slik at det blir lettere å tilpasse dem med et ekstra soverom ved behov. Per nå er planen å legge leilighetene ut for salg igjen i midten av juni etter at justeringene er gjort.

Følg med for nye oppdateringer på dette prosjektet - har du spørsmål så kan du ringe oss eller sende oss en epost.