Vi er Solid Dale Malo

I november 2020 fusjonerte Dale Malo Prosjekt og Solid Utbygging og Solid Boliger. Nå forenes vi under det nye selskapsnavnet Solid Dale Malo AS.

- Det har vært engod prosess som nå er i havn, sier konsernleder i Dale Malo Holding, Kjell Inge Dale. 90 % av eierandelene i det nye selskapet eies av Dale Malo Holding og de resterende10 % er fordelt på tre av de tidligere eierne i Solid Utbygging/Solid Boliger.

- Med navnet Solid Dale Malo viderefører vi det som allerede er opparbeidet i de to selskapene, den lokale forankringen, bransjeerfaringen og omdømmet. Mangekjenner til Solid og Dale Malo, og det ble etter en gjennomgang med de involverte, naturlig å videreføre dette i et felles selskapsnavn, sier Kjell Inge Dale.

Går over i nye roller i Solid Dale Malo

Svein Ronny Morewood starter i det nye selskapet fra den formelle overtagelsen, og Geir Inge Havnes tiltrer stillingen som daglig leder i Solid Dale Malo fra og med 1.januar 2021. Begge har til nå vært ansatt som daglige ledere i henholdsvis Solid Boliger og Solid Utbygging.

Svein Ronny Morewood og Geir Inge Havnes ser til frem til å ta fatt på en ny epoke med selskapet Solid Dale Malo.

Kjenner hverandre godt

Både Dale Malo Prosjekt og Solid Utbygging/ Solid Boliger har over flere år jobbet med eiendomsutvikling, samt salg av tomter og ferdigbygde boliger i Molderegionen. Dette videreføres i Solid Dale Malo.  Selskapene har god kjennskap til hverandre, og har jobbet sammen på utbyggingsprosjekter iblant annet Birkelandvegen og på Mevold.

- At vi har hatt god kjennskap til hverandre i forkant har vært positivt i den prosessen vi har vært gjennom, sier daglig leder i Solid Boliger, Svein Ronny Morewood.

Styrker posisjonen i prosjektboligmarkedet

Ervervelse og utvikling av boligtomter samt utvikling og salg av boliger på disse tomtene er både kompetanse- og kapitalkrevende. - Vi har stor tro på at de menneskelige ressursene, erfaringen fra bransjen og tomteporteføljen som nå samles i Solid Dale Malo, vil styrke vårt konkurransefortrinn og vår posisjon i prosjektboligmarkedet, sier Geir Inge Havnes, påtroppende daglig leder i Solid Dale Malo AS.