Din eiendomsutvikler

I november 2020 fusjonerte Dale Malo Prosjekt og Solid Utbygging/ Solid Boliger. Nå forenes vi under det nye selskapsnavnet Solid Boliger AS og viderefører den lange erfaringen og kompetansen som er opparbeidet i de to tidligere selskapene.

Vår kompetanse

Vi kjøper uregulert område og utvikler tomteområder med reguleringsplaner, utbygging av infrastruktur samt utvikler boligprosjekter i egenregi. Vi tar hele prosessen med regulering og prosjektering og samarbeider med ulike leverandører.

Vi har fokus på å ta vare på terreng og omgivelser slik at våre prosjekter, både boliger og infrastruktur, blir integrert i eksisterende omgivelser på best mulig måte. Vi er også opptatt av å bidra til lokalsamfunnet, og bruker lokale leverandører og håndverkere i våre prosjekter.

Les mer om hvordan reguleringsprosessen fungerer her >>

Se hva vi jobber med

I prosjektportalen vår kan vi vise til både pågående prosjekter og referanseprosjekter.

Se alle våre prosjekter her >>